top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Đăng ký đồng phục Thể dục khóa 48

Chào các bạn!

Văn Phòng Khoa gửi các bạn thông tin về việc đăng ký đồng phục Thể dục khóa 48. Các bạn đăng ký và đóng tiền cho Lớp trường, Lớp trưởng tập hợp danh sách mua cho các bạn nhé!

Các bạn Lớp trưởng khi đăng ký mua nhớ để lại số điện thoại để khi có đồng phục Khoa GDTC sẽ liên hệ các bạn nhé!

Thân ./.
234 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page