top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Đăng ký học phần Thực tập Nghề nghiệp 1&2 năm học 2021-2021

Chào các bạn,

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn đường link đăng ký lớp lớp học phần Thực tập nghề nghiệp năm học 2021-2022. Các bạn đăng ký tại đây nhé:

https://forms.gle/prtMN1RKTu9wp9BEA Thời gian đăng ký: đến 17h00, 14/01/2022.

Sinh viên không đăng ký 2 học phần thực tập cùng lúc. Những nội dung triển khai trong buổi họp, các bạn không email về Văn phòng khoa để hỏi lại. Những nội dung liên quan đến chuyên môn, sinh viên có thể liên hệ với GVHD để hỏi. Thân ái./.

1,044 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page