top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Đăng ký tham gia tọa đàm khoa học “Học tập phát triển tư duy phản biện, sáng tạo..."

Chào các bạn!

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chứ Tọa đàm khoa học với Đoàn sinh viên Trường GNUE tại Trường ĐHSP TPHCM với chủ đề “Học tập phát triển tư duy phản biện, sáng tạo; kỹ năng xử lý thông tin và sẵn sàng đổi mới để học tập đạt hiệu quả: Một góc nhìn từ giáo dục Hàn Quốc – Việt Nam”. Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 13:30, thứ Hai ngày 08/01/2024 Địa điểm: Hội trường A509 Nội dung: Tổ chức Tọa đàm trao đổi học thuật, kinh nghiệm học tập giữa sinh viên Trường ĐHSP TPHCM và đoàn sinh viên Trường GNUE về “Học tập phát triển tư duy phản biện, sáng tạo; kỹ năng xử lý thông tin và sẵn sàng đổi mới để học tập đạt hiệu quả: Một góc nhìn từ giáo dục Hàn Quốc – Việt Nam''. Đối tượng: Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Khoa Tiếng Hàn, Khoa Tiếng Anh, Khoa Tâm lý học, Khoa Khoa học Giáo dục, Khoa Lịch sử (ngành Quốc tế học). Hạn chót: Trước 16h00 ngày 05.01.2024


Thân./.


57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page