top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Đăng ký tham gia workshop Giới thiệu Trường Đại học William Jessup (Mỹ)

Thân mời tất cả các bạn sinh viên quan tâm đến thông tin về du học Mỹ đến dự buổi Giới thiệu về Trường Đại học William Jessup (Mỹ) và các chương trình học bổng của Trường.


Thời gian: 10g00 – 11g30, Thứ Hai 01/4/2019. Địa điểm: Phòng C207, cơ sở An Dương Vương


Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1-wjTeapqKsrO5r94pKTKoI1LYuMmxo5S1FejGqEAWwNw-Q/viewform

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page