top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

Đăng ký tham gia workshop Giới thiệu Trường Đại học William Jessup (Mỹ)

Thân mời tất cả các bạn sinh viên quan tâm đến thông tin về du học Mỹ đến dự buổi Giới thiệu về Trường Đại học William Jessup (Mỹ) và các chương trình học bổng của Trường.


Thời gian: 10g00 – 11g30, Thứ Hai 01/4/2019. Địa điểm: Phòng C207, cơ sở An Dương Vương


3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page