• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP SƯ PHẠM

Nhằm đảm bảo đăng ký học phần các môn chuyên ngành theo đúng tiến độ kế hoạch, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần thực tập sư phạm, cụ thể như sau:

- Thời gian cũ: 10g30 đến 14g30. - Thời gian điều chỉnh: 14g00 đến 17g00. - Ngày: 14/01/2020. Trân trọng./.

49 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education