top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP SƯ PHẠM

Nhằm đảm bảo đăng ký học phần các môn chuyên ngành theo đúng tiến độ kế hoạch, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần thực tập sư phạm, cụ thể như sau:


- Thời gian cũ: 10g30 đến 14g30. - Thời gian điều chỉnh: 14g00 đến 17g00. - Ngày: 14/01/2020. Trân trọng./.

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page