top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

!!!KHẨN!!! CUNG CẤP THÔNG TIN TIÊM VACCINE

Chào các bạn!


Thực hiện công văn số 37/ĐH-CTCTHSSV ngày 15/2/2022 của Hiệu trưởng về việc sinh viên cung cấp thông tin tiêm Vaccine phòng Covid-19.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng v/v đôn đốc sinh viên cung cấp thông tin tiêm vaccine phòng Covid-19.


Tính tới nay, số lượng sinh viên cung cấp thông tin tiêm vaccine số lượng là 1205 sinh viên (file đính kèm) còn thiếu khoảng 425 sinh viên, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn và hiệu quả khi sinh viên trở lại học và thi trực tiếp tại Trường, Khoa tiếng Anh yêu cầu các bạn sinh viên khẩn trương cung cấp thông tin tiêm vaccine phòng Covid-19.

Các bạn không thực hiện việc cung cấp thông tin sẽ chịu trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường

Đường dẫn: https://bit.ly/Khao-sat-tiem-vaccine-sv

Thời gian thực hiện: hết ngày 25/4/2022


Thân./.

Khoa Tieng Anh
.xlsx
Download XLSX • 78KB
cv_37_tiemvaccine
.pdf
Download PDF • 395KB

287 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page