top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

!!!KHẨN!!! CUNG CẤP THÔNG TIN TIÊM VACCINE

Chào các bạn!


Thực hiện công văn số 37/ĐH-CTCTHSSV ngày 15/2/2022 của Hiệu trưởng về việc sinh viên cung cấp thông tin tiêm Vaccine phòng Covid-19.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng v/v đôn đốc sinh viên cung cấp thông tin tiêm vaccine phòng Covid-19.


Tính tới nay, số lượng sinh viên cung cấp thông tin tiêm vaccine số lượng là 1205 sinh viên (file đính kèm) còn thiếu khoảng 425 sinh viên, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn và hiệu quả khi sinh viên trở lại học và thi trực tiếp tại Trường, Khoa tiếng Anh yêu cầu các bạn sinh viên khẩn trương cung cấp thông tin tiêm vaccine phòng Covid-19.

Các bạn không thực hiện việc cung cấp thông tin sẽ chịu trách nhiệm trước Khoa và Nhà trường

Đường dẫn: https://bit.ly/Khao-sat-tiem-vaccine-sv

Thời gian thực hiện: hết ngày 25/4/2022


Thân./.

Khoa Tieng Anh
.xlsx
Download XLSX • 78KB
cv_37_tiemvaccine
.pdf
Download PDF • 395KB

287 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page