• Tien Bui

Báo cáo tình hình thực tập 1 BPD

Gửi các bạn sinh viên đang thực tập 1 chuyên ngành BPD.


Do tình hình dịch bệnh phức tạp, gây cản trở hoạt động thực tập, nên thầy nhờ các bạn làm khảo sát sau đây để báo cáo tình hình.


Các sinh viên do thầy Nguyễn Thanh Tùng phụ trách làm báo cáo này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMWwtkQoqCH6MqtGIufGZh_q-CMtv8SGJg9J5sm3ZtT2XNZw/viewform


Các sinh viên do thầy Bùi Đức Tiến phụ trách làm báo cáo này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkOCsykSAO-hL0Jko0nNwEx7IoAAodJZf3YJweEG65uyz64g/viewform


Các bạn vui lòng thực hiện báo cáo sớm để khoa và trường xem xét.


Thân ái,

47 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education