top of page
  • Writer's pictureTien Bui

Báo cáo tình hình thực tập 1 BPD

Gửi các bạn sinh viên đang thực tập 1 chuyên ngành BPD.


Do tình hình dịch bệnh phức tạp, gây cản trở hoạt động thực tập, nên thầy nhờ các bạn làm khảo sát sau đây để báo cáo tình hình.


Các sinh viên do thầy Nguyễn Thanh Tùng phụ trách làm báo cáo này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMWwtkQoqCH6MqtGIufGZh_q-CMtv8SGJg9J5sm3ZtT2XNZw/viewform


Các sinh viên do thầy Bùi Đức Tiến phụ trách làm báo cáo này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkOCsykSAO-hL0Jko0nNwEx7IoAAodJZf3YJweEG65uyz64g/viewform


Các bạn vui lòng thực hiện báo cáo sớm để khoa và trường xem xét.


Thân ái,

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page