top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Bổ sung Hồ sơ sinh viên từ khóa 45 đến khóa 47 hệ chính quy

Chào các bạn!

Thực hiện quy chế công tác sinh viên; Để hoàn thiện hồ sơ sinh viên các khóa học K45, 46, 47 theo quy định, Văn phòng Khoa thông báo đến các bạn có tên theo danh sách đính kèm bổ sung những hồ sơ còn thiếu.

Thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 12/09/2022 đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2022

- Địa điểm: Phòng CTCT&HSSV A110

Thân./.


Hồ sơ sinh viên khoa Anh từ K45 đến 47 cần bổ sung
.xlsx
Download XLSX • 303KB

689 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page