top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

MỜI THAM GIA NHÓM TEAMS BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN


Thực hiện công tác tập hợp thanh niên qua không gian mạng, bảo đảm việc trao đổi công việc, giao ban giữa Ban Chấp hành Đoàn khoa với các Chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn khoa mời các đồng chí trong Ban Chấp hành các Chi đoàn năm học 2021 - 2022 tham gia nhóm trên hệ thống Microsoft Teams bằng cách nhấn nút bên dưới:

Việc trao đổi thông tin thuận tiện giữa Đoàn khoa và Chi đoàn là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi cho Đoàn viên, sinh viên. Do đó đề nghị các Chi đoàn thực hiện đầy đủ.


Trân trọng./.

97 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page