top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Các biểu mẫu dành cho Thực tập Nghề ngiệp hè năm học 2021-2022

đạtsauVăn phòng khoa thông báo 1 số vấn đề liên quan đến học phần Thực tập nghề nghiệp học kỳ hè năm học 2021-2022 như

- Thời gian thực tập: từ 11/7-4/9/2022

- Nộp bài: 12/9/2022, nộp bản cứng tại phòng B603 (cô Yến), bản mềm theo thông báo của giáo viên hướng dẫn.

- Nộp phiếu thông tin Cơ sở thực tập: bản cứng nộp cùng với bài báo cáo, bản mềm nộp theo các đường link :

Biên phiên dịch: https://forms.gle/PMWBC2tnTMQ6fsB47

Thương mại: https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKoeRsua_TdLyU0hK8GJSayXcu1MQZCYuWjuIz_ijpm9841Q/viewform&sa=D&source=editors&ust=1659287479629014&usg=AOvVaw0MMxNs1PwGGKg2ijJ66I3_

Bản mềm nộp trước ngày 20/8/

- Giáo viên hướng dẫn:

  1. Bùi Đức Tiến (BPD): tienbd@hcmue.edu.vn

  2. Đào Xuân Phương Trang (TM): trangdxp@hcmue.edu.vn

  3. Đoàn Thanh Phương (TM): phuongdt@hcmue.edu.vn

Lưu ý: thời gian thực tập phải đúng và đủ theo kế hoạch, sinh viên thực tập không đủ thời gian sẽ không được đánh giá đạt.


Thân ái./.

Ds Thực tập Nghề nghiệp 2 HK hè 2021-2022
.xlsx
Download XLSX • 19KB


giaygioithieu
.pdf
Download PDF • 129KB

Phieu danh gia ket qua thuc tap BPD
.pdf
Download PDF • 122KB

Phieu danh gia thuc tap TM
.pdf
Download PDF • 264KB

Phieu thong tin Don vi thuc tap
.pdf
Download PDF • 111KB


738 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page