top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Các biểu mẫu dành cho Thực tập Nghề ngiệp hè năm học 2021-2022

đạtsauVăn phòng khoa thông báo 1 số vấn đề liên quan đến học phần Thực tập nghề nghiệp học kỳ hè năm học 2021-2022 như

- Thời gian thực tập: từ 11/7-4/9/2022

- Nộp bài: 12/9/2022, nộp bản cứng tại phòng B603 (cô Yến), bản mềm theo thông báo của giáo viên hướng dẫn.

- Nộp phiếu thông tin Cơ sở thực tập: bản cứng nộp cùng với bài báo cáo, bản mềm nộp theo các đường link :

Bản mềm nộp trước ngày 20/8/

- Giáo viên hướng dẫn:

  1. Bùi Đức Tiến (BPD): tienbd@hcmue.edu.vn

  2. Đào Xuân Phương Trang (TM): trangdxp@hcmue.edu.vn

  3. Đoàn Thanh Phương (TM): phuongdt@hcmue.edu.vn

Lưu ý: thời gian thực tập phải đúng và đủ theo kế hoạch, sinh viên thực tập không đủ thời gian sẽ không được đánh giá đạt.


Thân ái./.

Ds Thực tập Nghề nghiệp 2 HK hè 2021-2022
.xlsx
Download XLSX • 19KB


giaygioithieu
.pdf
Download PDF • 129KB

Phieu danh gia ket qua thuc tap BPD
.pdf
Download PDF • 122KB

Phieu danh gia thuc tap TM
.pdf
Download PDF • 264KB

Phieu thong tin Don vi thuc tap
.pdf
Download PDF • 111KB


759 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page