• Van Phong Khoa Anh

Các trang thông tin quan trọng dành cho sinh viên khoa Anh

  1. Website của trường: http://hcmue.edu.vn/

  2. Hệ thống quản lý học phần và tài khoản sinh viên: https://online.hcmue.edu.vn/

  3. Hệ thống đăng ký học phần: https://dkhp.hcmue.edu.vn

  4. Facebook group của khoa: https://www.facebook.com/groups/296636273770518/

  5. Facebook group hỗ trợ sinh viên đăng ký học phần: https://www.facebook.com/groups/dkhphelpdesk/

  6. Facebook page thông tin của Đoàn Thanh Niên và Hội sinh viên khoa: https://www.facebook.com/ed.youthunion.hcmup/


125 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education