top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Cập nhật thời khóa biểu HK1 NH 2022-2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn bản cập nhật thời khóa biểu HK1 NH 2022-2023.

Bảng cập nhật này có nhiều thay đổi, các bạn kiểm tra lại thông tin nhé!

Thân./.


TKB HK1 22-23 DU KIEN (GV- SV)
.pdf
Download PDF • 636KB

1,566 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page