top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Công văn số 65/ĐHSP-CTCTHSSV về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên theo hình thức đào tạo chính quy

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Công văn số 65/ĐHSP-CTCTHSSV ngày 31/01/2024 của Hiệu trưởng về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên theo hình thức đào tạo chính quy.

Thân./.


65_ĐHSP_CTCTHSSV_quy định mức học bổng KKHT đối với SV chính quy
.pdf
Download PDF • 895KB

196 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page