top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Công văn về việc đẩy mạnh thực hiện các Quy trình hỗ trợ người học

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Công văn số 47 về việc đẩy mạnh thực hiện các Quy trình hỗ trợ người học, cụ thể:

 - Quy trình đánh giá kết quả điểm rèn luyện: 


- Quy trình xét học bổng Khuyến khích học tập:

- Quy trình xét cảnh báo học tập và buộc thôi học:

- Quy trình xin thôi học đào tạo đại học hình thức chính quy:

- Quy trình xét miễn, giảm học phí;

- Quy trình xét nội trú Ký túc xá:

- Quy trình cấp giấy chứng nhận sinh viên:

- Quy trình tổ chức cấp thẻ sinh viên:

- Quy trình xét học bổng tài trợ:

- Quy trình xét trợ cấp xã hội:

- Quy trình xin nghỉ học tạm thời:

- Quy trình cử đoàn tham gia các hoạt động học thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: 

Trong quá trình thực hiện, mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ ông Trần Thế Mỹ, chuyên viên phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên qua số điện thoại (028) 38352020 - Số nội bộ 128.

Thân./.47-CV đẩy mạnh thực hiện các quy trình hỗ trợ người học
.pdf
Download PDF • 1.05MB

 


96 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page