top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Các lớp nộp điểm rèn luyện HK1 2018-2019

Updated: Mar 18, 2019

Để tiến hành việc xét và cấp Học bổng khuyến khích học tập HK1 NH 2 018-2019, các lớp tiến hành việc đánh giá điểm rèn luyện và nộp về VPK bản giấy và file mềm, theo mẫu trong Sổ tay sinh viên , P.B603 (cô Yến).

Hạn chót: 22/03/2019.

Sau thời gian trên khoa không chịu trách nhiệm với những vấn đề liên quan đến điểm rèn luyện với các lớp không nộp hoặc nộp trễ.

Trân trọng./.

151 views0 comments

Comments


bottom of page