top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Cảnh báo: về việc nhận mail không dùng domain "hcmue.edu.vn"

Chào các bạn,

Lưu ý: Hiện có một số sinh viên nhận được mail mang danh nghĩa Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM nhưng không dùng domain "hcmue.edu.vn" , ví dụ như thế này , Các bạn không click vào link vì đây là link độc hại.

Thân./.


348 views0 comments

Recent Posts

See All

Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29 Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page