top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Cảnh báo: về việc nhận mail không dùng domain "hcmue.edu.vn"

Chào các bạn,

Lưu ý: Hiện có một số sinh viên nhận được mail mang danh nghĩa Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM nhưng không dùng domain "hcmue.edu.vn" , ví dụ như thế này , Các bạn không click vào link vì đây là link độc hại.

Thân./.


356 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page