top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

[Chính quy] Khảo sát đánh giá công tác đào tạo năm 2022

Updated: Nov 14, 2022

Chào các bạn!

Nhằm nắm bắt tình hình triển khai hoạt động đào tạo năm 2022, Văn phòng Khoa đề nghị các bạn thực hiện đầy đủ khảo sát và có trách nhiệm về việc cung cấp thông tin khảo sát:

- Link khảo sát đối với sinh viên: https://forms.gle/ye2VRRRmfjMKy5HWA

Thời gian thực hiện khảo sát: đến hết ngày 15/11/2022


Hiện tỷ lệ khảo sát Trường báo về của Khoa tiếng Anh rất thấp.


Văn phòng Khoa đề nghị các bạn lớp trưởng các lớp triển khai thông tin khảo sát này đến các bạn trong lớp và báo các bạn thực hiện đầy đủ giúp cô nhé!

Thân./.

153 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page