top of page
 • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TRỰC TUYẾN NĂM 2021

Trường Đại học Giáo dục Quốc lập Đài Bắc (NTUE), Đài Loan chuyển đến Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về chương trình giao lưu Ngôn ngữ và Văn hóa trực tuyến năm 2021. Với mục đích nhằm tăng cường, đẩy mạnh hợp tác, mở rộng hệ thống mạng lưới song phương, thu hút và kêu gọi nhiều ứng viên từ các đối tác khu vực và đối tác quốc tế.

Khoa tiếng Anh thông tin đến các bạn sinh viên về chương trình nêu trên.

1. Thông tin chung

 • Thời gian: 15/11/2021 - 18/11/2021

 • Hình thức tham gia: Trực tuyến (Nền tảng ứng dụng Google Meet).

 • Số lượng tham gia: 2 sinh viên (đại diện cho trường ĐHSP TP. HCM)

2. Chương trình chi tiết :

 • Tham khảo tài liệu đính kèm

3. Đối tượng tham gia

 • Sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

4. Yêu cầu sau chương trình:

 • Sinh viên tham gia sẽ viết một bài tiểu luận trình bày về cảm nghĩ trong suốt thời gian giao lưu, nghiên cứu, trao đổi về nội dung chương trình gửi về cho Phòng.

5. Hồ sơ đăng ký

 • Kết quả học tập

 • Chứng nhận thành tích cá nhân

 • Chứng nhận tham gia các chương trình (nếu có)

 • Chứng nhận ngôn ngữ (nếu có)

6. Cách thức nộp hồ sơ Gửi thông tin sinh viên và các hồ sơ liên quan đến Khoa tiếng Anh theo địa chỉ email: daota@hcmue.edu.vn TRƯỚC 17:00 ngày 05/10/2021 để Khoa tổng hợp gửi Phòng HTQT.


7. Phương thức xét tuyển

 • Phòng HTQT tuyển chọn 02 sinh viên dựa trên các tiêu chí sau:

1) Phẩm chất đạo đức tốt và học tập tích cực 2) Có điểm rèn luyện sinh viên đạt từ GIỎI trở lên.

3) Có học lực GIỎI trở lên ngay thời điểm đăng ký tham gia chương trình

4) Năng lực tiếng Anh học thuật tốt (điểm IELTS từ 5.5 trở lên hoặc tương đương)

5) Có kinh nghiệm tốt về học ngoại ngữ

6) Có tham gia nghiên cứu khoa học tại khoa

7) Hiểu biết tốt về văn hóa Việt Nam và văn hóa ngoại ngữ đang theo học

8) Thường xuyên tích cực làm việc nhóm trong lớp

9) Có kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài

Lưu ý: Sinh viên được tuyển chọn phải cam kết tham gia chương trình đầy đủ. Nếu sinh viên không tham dự đúng như đã cam kết, sinh viên phải chịu trách nhiệm với nhà Trường.


Thân ái./.2021_Application Information for 2021 NTUE On-line Language & Culture Program
.pdf
Download PDF • 603KB
(Nomination List) 2021 NTUE Langauge and Cultural Program _ (Ho Chi Minh City University of Education)
.xlsx
Download XLSX • 11KB
NTUE - 2021
.docx
Download DOCX • 23KB

460 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page