top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Chương trình học bổng của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan năm 2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn thông tin về chương trình học bổng của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan năm 2023. Đây là học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ Hoàng gia Thái Lan tài trợ dành cho sinh viên có trình độ học tập xuất sắc đến từ Thái Lan và các nước Châu Á khác.

Thời gian: 2023.

Khu vực: Thái Lan.

Cơ sở đại học tiếp nhận học bổng: Viện Khoa học và Công nghệ Châu Á.

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật thực phẩm và Công nghệ xử lý Sinh học, Kỹ thuật và Quản lý nước, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và AI, Quản lý thông tin, Hệ thống Thông tin địa lý và Viễn thám, Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Kỹ thuật hệ thống IoT, Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu Nano sinh học, Cơ điện tử, Kỹ thuật Công nghiệp và Sản xuất, Công nghệ Nano, Vi điện tử và Hệ thống nhúng, …

Yêu cầu dự tuyển:

- Ứng viên là sinh viên đến từ Bhutan, Timor-Leste, các nước ASEAN và các quốc gia Châu Á khác ;

- Ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc trong chương trình đào tạo Cử nhân (4 năm) và Chương trình đào tạo Thạc sĩ (2 năm);

- Ứng viên phải tốt nghiệp với CGPA ≥ 3.5.

Hạn chót đăng kí: 28/02/2023.

Ứng viên tìm hiểu quyền lợi của học bổng cùng thông tin đăng ký tại đường link:

Thân./.


141 - 221019 - HB CP Hoang gia Thai Lan 2023
.pdf
Download PDF • 675KB

277 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page