top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

Thông tin quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn cho sinh viên đã tốt nghiệp (Khóa 43, 44)

Sinh viên xem chi tiết tại đường link: https://hcmue-ed-youth-union.notion.site/Chuy-n-sinh-ho-t-o-n-i-eaecb95e33f143529aca51c407ee956d

Mọi thắc mắc, đề nghị anh chị liên hệ qua email dtnsp.tienganh@hcmue.edu.vn để được giải đáp.144 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page