top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Cv số 14/ĐHSP-CTCTHSSV về việc thực hiện khảo sát tiêm vaccine phòng Covid 19 của SV và học viên

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa tiếng Anh gửi các bạn công văn số 14/ĐHSP-CTCTHSSV về việc thực hiện khảo sát tiêm vaccine phòng Covid-19 của sinh viên và học viên cao học (văn bản đính kèm).

Để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện, Văn phòng Khoa gửi các bạn những thông tin cụ thể như sau:


  1. Đường link khảo sát: https://bit.ly/HCMUE_thongketiemvaccine

  2. Đối tượng khảo sát: Sinh viên hệ chính quy và học viên, nghiên cứu sinh đang theo học tại Trường

  3. Thời gian thực hiện: từ ngày 18/01/2022 đến ngày 21/01/2022.

  4. Poster truyền thông.


Văn phòng Khoa đề nghị các bạn sinh viên thực hiện kịp thời để Phòng CTCT & HSSV tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng.

Mọi chi tiết, các bạn có thể liên hệ cô Võ Hồng Bảo Trân - CV Phòng CTCT&HSSV, email tranvhb@hcmue.edu.vn

Thân./.


495 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page