top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

CV số 168/KH-HTSV&PTKN về việc mời sinh viên tham gia Ngày hội việc làm năm 2022NHVL_Tong hop Thong tin tuyen dung
.xlsx
Download XLSX • 15KB


196 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page