top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Dự kiến danh sách SV bị cảnh cáo học vụ và buộc thôi học sau HK2 NH 2020-2021
Khoa Tiếng Anh - DS DK L2 BTH HK2 2020-2021
.xlsx
Download XLSX • 12KB

Khoa Tiếng Anh - DS DK L2 CBHV HK2 2020-2021
.xlsx
Download XLSX • 14KB

783 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page