top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Dự kiến danh sách cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học HK1, NH 2019-2020

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo của Nhà trường về việc dự kiến danh sách cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học HK1, NH 2019-2020.

Thân ái./.

99 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page