top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Dự kiến danh sách cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học HK1, NH 2019-2020

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo của Nhà trường về việc dự kiến danh sách cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học HK1, NH 2019-2020.

Thân ái./.

99 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page