• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Dự kiến danh sách cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học HK1, NH 2019-2020

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn thông báo của Nhà trường về việc dự kiến danh sách cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học HK1, NH 2019-2020.

Thân ái./.

49 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education