top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách dự kiến lần 1 sinh viên bị cảnh báo học tập và buộc thôi học Học kì 1 năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch năm học, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông dbáonh sách sinh viên bị cảnh báo học tập và buộc thôi học từ khóa 41 đến khóa 48 học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (dự kiến lần 1).

Trong trường hợp sinh viên có phản hồi về danh sách trên, sinh viên vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử hopthusinhvien@hcmue.edu.vn trước ngày 23/3/2023 để được giải đáp.

Sau thời gian trên, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng ban hành quyết định chính thức về việc cảnh báo học tập và buộc thôi học học kỳ 1 năm học 2022-2023, mọi khiếu nại sau đó sẽ không được giải quyết.

Thân./.

DSSV-DKL1-KHOA Tiếng Anh-BTH-K41 K44
.xlsx
Download XLSX • 12KB

DSSV-DKL1-KHOA Tiếng Anh-CBHT-K45 K48
.xlsx
Download XLSX • 14KB

DSSV-DKL1-KHOA Tiếng Anh-BTH-K45 K48
.xlsx
Download XLSX • 12KB

DSSV-DKL1-KHOA Tiếng Anh-CBHT-K41 K44
.xlsx
Download XLSX • 16KB


452 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page