top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Danh sách dự kiến (lần 2) Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn danh sách dự kiến (lần 2) Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Các bạn kiểm tra thông tin và phản hồi thông tin về Phòng CTCT -HSSV (nếu có thắc mắc cần giải đáp).

Thân./.

HBKKHT HK2 20-21 DK Lan 2 Khoa Tiếng Anh
.xlsx
Download XLSX • 18KB

684 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page