top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Danh sách dự kiến (lần 2) Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn danh sách dự kiến (lần 2) Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Các bạn kiểm tra thông tin và phản hồi thông tin về Phòng CTCT -HSSV (nếu có thắc mắc cần giải đáp).

Thân./.

HBKKHT HK2 20-21 DK Lan 2 Khoa Tiếng Anh
.xlsx
Download XLSX • 18KB

678 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page