top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

DS dự kiến lần 2 SV K45-K48 bị cảnh báo học tập và buộc thôi học và K41-K44 bị cảnh báo học tập

Updated: Apr 1, 2023

(dự kiến lần 2) (dự kiến lần 2) đến sinh viên. (file đính kèm).

Trong trường hợp sinh viên có phản hồi về danh sách trên, sinh viên vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử hopthusinhvien@hcmue.edu.vn trước ngày 02/4/2023 để được giải đáp.

Đối với SV khóa 41-44, vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử hộp thư điện tử hopthusinhvien@hcmue.edu.vn trướcngày 05/4/2023 để được giải đáp.

Sau thời gian trên, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng ban hành quyết định chính thức về danh sách sinh viên khóa 48 đến khóa 45 bị cảnh báo học tập và buộc thôi học học kỳ 1 năm học 2022-2023, mọi khiếu nại sau đó sẽ không được giải quyết.

Thân./.

DSSV-DKL2-KHOA Tiếng Anh-CBHT-K48 K45
.xlsx
Download XLSX • 14KB

DSSV-DKL2-KHOA Tiếng Anh-BTH-K47 K45
.xlsx
Download XLSX • 18KB

DSSV-DKL2-KHOA Tiếng Anh-CBHT-K41 K44 (1)
.xlsx
Download XLSX • 20KB

360 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page