top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Danh sách dự kiến lần 2 sv từ khóa 40 đến 43 bị cảnh báo học tập và buộc thôi học lần 1NH 21- 22

Chào các bạn!

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 - 2022, Văn phòng Khoa gửi các bạn danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập và buộc thôi học từ khóa 40 đến khóa 43 lần 1 năm học 2021 - 2022 (dự kiến lần 2). Trong trường hợp sinh viên có phản hồi về danh sách trên, vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử hopthusinhvien@hcmue.edu.vn trước 17g00 ngày 22/6/2022 để được giải đáp.

Sau thời gian trên, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng ban hành quyết định chính thức về việc cảnh báo học tập và buộc thôi học lần 1 năm học 2021 - 2022, mọi khiếu nại sau đó sẽ không được giải quyết.

Thân./.


DSSV-DKL2-BTH-KHOA TIẾNG ANH
.xlsx
Download XLSX • 11KB

DSSV-DKL2-CBHT-KHOA TIẾNG ANH
.xlsx
Download XLSX • 25KB


460 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page