top of page
  • Writer's picturehoang268

Danh sách HP Thay thế/ Tương đương

Updated: Jan 26

LƯU Ý QUAN TRỌNG về cách sử dụng những danh sách HP Thay thế/ Tương đương:

  1. SV cần nắm rõ Chương trình đào tạo (CTĐT) mà bản thân đang theo học (xem lại CTĐT các năm TẠI ĐÂY).

  2. SV cần đọc kĩ Quy chế đào tạo trong Sổ tay Sinh viên tương ứng với CTĐT đang theo học để biết các quy định về việc học lại/ học cải thiện (về số lượng tín chỉ, cách ghi điểm, v.v...).

  3. SV cần trao đổi với CVHT khi quyết định đăng ký HP để đảm bảo đã hiểu chính xác những thông tin trong danh sách.

  4. Đối với việc SV các khoá K47 trở về trước học cải thiện, CTĐT 2022 (K48+K49) có số tín chỉ và số HP thấp hơn nhiều so với những CTĐT trước đó, nên SV cần cân nhắc thật kĩ mức độ cần thiết trước khi quyết định vì có thể sẽ không đủ HP trong chương trình 2022 để học cải thiện.

Các danh sách HP Thay thế/ Tương đương:

- Ngành SP: TẠI ĐÂY

- Ngành BPD: TẠI ĐÂY

- Ngành TM: TẠI ĐÂY

Mọi thay đổi/ cập nhật từ Khoa/ các Phòng ban sẽ được cập nhật trực tiếp vào các links trên cũng như vào thông báo này, vì vậy SV vui lòng bookmark thông báo này và khi cần xem lại các danh sách thì quay lại những links bên trên để đảm bảo xem được những thông tin chính xác nhất (thay vì download 1 bản cố định xuống thiết bị cá nhân).

977 views0 comments

Comments


bottom of page