top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách lớp học phần Thực tập 2, K42_NNAnh

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi đến các bạn danh sách lớp học phần Thực tập 2, K42_NNAnh.

Các bạn vui lòng xem

Mọi phản hồi (về thông tin cá nhân) vui lòng liên hệ cô Yến qua email.

Hạn cuối: thứ 6, ngày 10/3/2020.

Thân ái./.

230 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page