top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TTSP THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ CTĐT

Chào các bạn,

Phòng Đào tạo gửi danh sách sinh viên đủ điều kiện TTSP 1 (K44) và TTSP 2 (K43) theo đúng tiến độ của CTĐT (khi sinh viên đăng ký học phần trên UIS sẽ chặn điều kiện tiên quyết nếu sinh viên chưa đạt). Sinh viên kiểm tra danh sách và bổ sung thông tin tại Văn phòng khoa (nếu không có tên trong danh sách)

Từ ngày 23/11 - 25/11/2020: Khoa ghi nhận các trường hợp bổ sung (đi trễ tiến độ, song ngành...) theo khóa tương ứng ở 2 file.

Ngày 26/11/2020 khoa gửi lại danh sách chốt cuối cùng về Phòng đào tạo.

Các bạn sinh viên kiểm tra danh sách tại đây: (danh sách Thực tập theo kế hoạch cá nhân dựa theo thông tin các bạn đăng ký với cô Yến) Thực tập 1

Để công tác thực tập toàn trường được tiến hành đúng tiến độ, các bạn sinh viên kiểm tra danh sách và phản hồi về văn phòng khoa B603 (gặp cô Yến) đúng với thời gian thông báo.

Thân ái./.

862 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page