top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên đủ điều kiện TT Sư Phạm 1 (K43) và 2 (K42)

Chào các bạn,

Khoa gửi các bạn Danh sách sinh viên đủ điều kiện TTSP 1 (K43) và TTSP 2 (K42) tính theo số tín chỉ tích lũy tương ứng là 65 và 100 từ phòng Đào tạo. Khi sinh viên đăng ký học phần trên UIS sẽ chặn điều kiện tiên quyết nếu sinh viên chưa đạt.

Các trường hợp thắc mắc (đủ số tín chỉ mà không có tên, bổ sung do đi trễ tiến độ, học song ngành...) vui lòng phản hồi về cho cô Yến, hạn chót :05/11/2019

Từ ngày 26/10 - 5/11/2019: Sinh viên thực tập sư phạm theo kế hoạch cá nhân (không đi theo đoàn, kể cả TTSP 1 và TTSP 2) đăng ký với cô Yến.

Sau ngày 5/11/2019 khoa sẽ chốt danh sách cuối cùng và gửi về phòng Đào tạo. Sau thời gian này văn phòng khoa sẽ không giải quyết những vấn đề phát sinh.

Các bạn xem danh sách sau:

Thân ái./.

576 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page