top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên bảo lưu thi lại học kỳ 2, 2021-2022

Chào các bạn,


Văn phòng khoa gửi các bạn danh sách sinh viên bảo lưu thi lại học kỳ 2, 2021-2022 được cập nhật từ phòng Khảo thí, các bạn kiểm tra theo link này nhé

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IBAompjj3vzO-t9af-00jgchuklbxkb6/edit?usp=sharing&ouid=115744535988607197914&rtpof=true&sd=true

Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bạn điền form này nhé

https://forms.gle/Bg5SPSJa97fa4SxU7

Hạn chót phản hồi: chủ nhật, 05/6/2022


Thân ái./.


99 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page