top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên bảo lưu thi lại học kỳ 2, 2021-2022

Chào các bạn,


Văn phòng khoa gửi các bạn danh sách sinh viên bảo lưu thi lại học kỳ 2, 2021-2022 được cập nhật từ phòng Khảo thí, các bạn kiểm tra theo link này nhé

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IBAompjj3vzO-t9af-00jgchuklbxkb6/edit?usp=sharing&ouid=115744535988607197914&rtpof=true&sd=true

Nếu có vấn đề gì cần phản hồi, các bạn điền form này nhé

https://forms.gle/Bg5SPSJa97fa4SxU7

Hạn chót phản hồi: chủ nhật, 05/6/2022


Thân ái./.


103 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page