top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên các Khóa bị CBHT&BTH HK2 năm học 2022-2023 - Dự kiến lần 1

Chào các bạn,

Thực hiện kế hoạch năm học, Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thực hiện cảnh báo học tập và buộc thôi học sinh viên từ K48 – K42 ở học kì 2, năm học 2022 - 2023 và đưa ra danh sách dự kiến lần 1 (danh sách đính kèm).


DSSV-DK1-KHOATiếng Anh-BTH-K48-K45
.xlsx
Download XLSX • 13KB

DSSV-DK1-KHOATiếng Anh-CBHT-K44 K42
.xlsx
Download XLSX • 15KB

DSSV-DK1-KHOATiếng Anh-BTH-K44 K42
.xlsx
Download XLSX • 12KB

DSSV-DK1-KHOATiếng Anh-CBHT-K48 K45
.xlsx
Download XLSX • 14KB

Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp cho từng sinh viên có tên trong danh sách. Ngoài ra, sinh viên có thể truy cập vào trang http://ctsv.hcmue.edu.vn/ và nhấp vào ô “Tra cứu Học bổng khuyến khích học tập, Cảnh báo học tập/Buộc thôi học và Nghị định 116/NĐ-CP” để tra cứu thông tin chi tiết.

Các sinh viên có tên trong danh sách, nếu có ý kiến phản hồi, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên (A109) hoặc gửi thư về hopthusinhvien@hcmue.edu.vn .

Thời gian tiếp nhận các phản hồi về Cảnh báo học tập/ Buộc thôi học đến hết ngày 22/8/2023, mọi khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.

Trân trọng./.

323 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page