top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên các ngành đào tạo giáo viên tham gia Nghị định số 116/2020/NĐ-CP nhận


Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo danh sách sinh viên các ngành đào tạo giáo viên tham gia Nghị định số 116/2020/NĐ-CP nhận hỗ trợ chi phí sinh hoạt đợt 2 năm 2023 (Dự kiến) như sau:

Thời gian rà soát kiểm tra đến hết ngày 26/4/2023 (Thứ tư).

Danh sách bao gồm:

1. Sinh viên theo phương thức nhu cầu xã hội khóa 47.

2. Sinh viên theo phương thức nhu cầu xã hội khóa 48.

3. Sinh viên phương thức đặt hàng tỉnh Long An khóa 47.

4. Sinh viên phương thức đặt hàng tỉnh Ninh Thuận khóa 47.

Sinh viên xem danh sách tại đây: https://bit.ly/Danhsachhotrosinhhoatphi

Lưu ý: Những thắc mắc sinh viên phản hồi trực tiếp tại Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên (A109) hoặc gửi email đến hộp thư: nghidinh116@hcmue.edu.vn

Thân./.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page