top of page
  • Van Phong Khoa Anh

Danh sách sinh viên chưa có email sinh viên định dạng @student.hcmue.edu.vn

Thông báo,


Qua quá trình rà soát dữ liệu sinh viên để chuẩn bị cho hoạt động thi kết thúc học phần, văn phòng khoa thống kê được các sinh viên trong danh sách đính kèm sau chưa có dữ liệu email sinh viên (định dạng @student.hcmue.edu.vn).

Các bạn sinh viên trong danh sách đính kèm vui lòng thông báo cho thầy Lê Nguyễn Như Anh (email: anhlnn@hcmue.edu.vn) địa chỉ email sinh viên của bạn. Thời hạn: Trước 12h00 trưa ngày 16/09/2021.

Nếu bạn chưa có email sinh viên, vui lòng sử dụng đường link sau để đăng ký mới tài khoản: bit.ly/hotrotaikhoansv


Xin lưu ý, bạn cần sử dụng email định dạng @student.hcmue.edu.vn để tham gia thi học kỳ.


Danh sách sinh viên:

Trân trọng.


447 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page