top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Hk2, NH2019-2020

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn danh sách sinh viên miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Hk2, NH2019-2020.

Thân ái./.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page