top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Hk2, NH2019-2020

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển đến các bạn danh sách sinh viên miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Hk2, NH2019-2020.

Thân ái./.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page