• Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK1 2019-2020

Văn phòng khoa gửi đến các bạn danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK1 2019-2020.

Các bạn xem danh sách tại đây https://drive.google.com/file/d/1dm7tEpXeMoQ3wfkzyuMJLJZySSwO3Jts/view?usp=sharing

Thân ái./
100 views0 comments

Recent Posts

See All
KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education