top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK1 2019-2020

Văn phòng khoa gửi đến các bạn danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK1 2019-2020.

Các bạn xem danh sách tại đây https://drive.google.com/file/d/1dm7tEpXeMoQ3wfkzyuMJLJZySSwO3Jts/view?usp=sharing

Thân ái./
126 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page