top of page
  • Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 5/2020 (lần 2)

Chào các bạn

Phòng Đào tạo đã cập nhật danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 5/2020 (lần 2). Các bạn sinh viên có thể vào đường link kết quả lần 1 để tra cứu tình trạng tốt nghiệp của mình.

Thân ái./.


113 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page