top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 5/2021

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 5/2021.

DS ngành NNAnh

https://drive.google.com/file/d/1XF_mENSvCsofIKqSHXplXVM9P6_AWS3k/view?usp=sharing

DS ngành SPAnh

https://drive.google.com/file/d/1jysNp5E941p2BMZoVVpeytIlogTLDreQ/view?usp=sharing


Thân ái./.

324 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page