top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 5/2021

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn danh sách sinh viên tốt nghiệp tháng 5/2021.

DS ngành NNAnh

https://drive.google.com/file/d/1XF_mENSvCsofIKqSHXplXVM9P6_AWS3k/view?usp=sharing

DS ngành SPAnh

https://drive.google.com/file/d/1jysNp5E941p2BMZoVVpeytIlogTLDreQ/view?usp=sharing


Thân ái./.

310 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page