top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên Thực tập nghề nghiệp 1&2 năm học 2021-2022

Chào các bạn,

Văn phòng khoa thông báo DSSV Thực tập nghề nghiệp 1&2 năm học 2021-2022.

Sinh viên kiểm tra kỹ thông tin và phản hồi lại cô Yến nếu có vấn đề gì qua link sau:

https://forms.gle/tvTW8udaBhJ7c84z8

Thời gian phản hồi: hết ngày 10/3/2022

Lưu ý: Danh sách này tổng hợp thông tin từ form đã được đăng theo thông báo ngày 15/2/2022

Nhiều sinh viên ở lớp GVHD khác với lúc đăng ký do lớp đăng ký lúc đầu đã hết chỗ, phải chuyển qua lớp khác.

Sinh viên vui lòng đọc kỹ thông báo và phản hồi đúng thời hạn.

Sau ngày 10/3/2022 dữ liệu sẽ được chuyển về trường để đăng ký học phần trên hệ thống và ra quyết định đoàn thực tập.

Thân./.

DSSV Thực tập Nghề nghiệp 1 và 2 NH 2021-2022
.xlsx
Download XLSX • 71KB

1,322 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page