top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Danh sách sinh viên Thực tập Nghề nghiệp 2 học kỳ hè 2021-2022


Văn phòng khoa thông báo danh sách sinh viên Thực tập nghề nghiệp 2, học kỳ hè năm học 2021-2022.

Những sinh viên không cung cấp cơ sở thực tập (tô màu vàng) sẽ không tham gia đợt thực tập này như đã thông báo trước .

Lưu ý: Sinh viên thường xuyên cập nhật thông báo trên website của khoa để nhận các thông tin tiếp theo.

Thân ái./.

Thực tập Nghề nghiệp 2 HK hè 2021-2022 (Câu trả lời)
.xlsx
Download XLSX • 21KB

178 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page