top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Danh sách tốt nghiệp 06/2019 (dự kiến)

Updated: May 7, 2019

Văn phòng khoa gửi các bạn sinh viên danh sách tốt nghiệp dự kiến và thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên đại học hệ chính quy tốt nghiệp đợt tháng 06 năm 2019, cụ thể như sau:


- Sinh viên tra cứu kết quả xét tốt nghiệp dự kiến tại đây (các bạn chỉ cần nhập MSSV là sẽ tra cứu được đầy đủ thông tin chi tiết).  


- Nếu có sai sót hoặc thắc mắc, các bạn trực tiếp lên P. Đào Tạo gặp Thầy Trí Thiện hoặc email cho Thầy thienvpt@hcmue.edu.vn để được giải quyết. Nhà Trường chỉ tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc xét tốt nghiệp đến hết ngày 10/05/2019.


- Sinh viên xem kết quả giải đáp tại đây.


- Sinh viên liên hệ Văn phòng khoa để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời vào ngày 04/06/2019.


Lưu ý: Kết quả xét tốt nghiệp dự kiến chưa tính học phần Thực hành Nghiệp vụ Sư phạm và Thực tập Nghề nghiệp.


848 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page