• Văn phòng Khoa Anh

DANH SÁCH LỚP ĐỌC VIẾT 1 VÀ NGHE NÓI 1 (MỚI)

Các bạn K45 và các bạn mới xin học lớp Nghe - Nói 1, Đọc - Viết 1, vui lòng xem danh sách lớp.


698 views0 comments
KHOA TIẾNG ANH I ENGLISH DEPARTMENT

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

Office: Room B603, 280 An Dương Vương Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +84-2838.352.020 - ext: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2021 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education