top of page
  • Writer's pictureVăn phòng Khoa Anh

DANH SÁCH LỚP ĐỌC VIẾT 1 VÀ NGHE NÓI 1 (MỚI)

Các bạn K45 và các bạn mới xin học lớp Nghe - Nói 1, Đọc - Viết 1, vui lòng xem danh sách lớp.


707 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page