top of page
  • Văn phòng Khoa Anh

DANH SÁCH LỚP ĐỌC VIẾT 1 VÀ NGHE NÓI 1 (MỚI)

Các bạn K45 và các bạn mới xin học lớp Nghe - Nói 1, Đọc - Viết 1, vui lòng xem danh sách lớp.


705 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page