top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

Đoàn viên, thanh niên Khoa Tiếng Anh tham gia Cuộc vận động "Mỗi Đoàn viên 01 ý tưởng sáng tạo"

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, BCH Đoàn Khoa Tiếng Anh phát động cuộc vận động "Mỗi Đoàn viên 01 ý tưởng sáng tạo" tại địa chỉ http://2020.ytuongsangtaohcm.vn/

Trong thực tiễn hoạt động học tập, công tác của các lớp nói chung và từng bạn Đoàn viên, Hội viên, sinh viên nói riêng, chắc hẳn các bạn đã nhiều lần tìm được những cách xử lí sáng tạo những tình huống khó, những vấn đề đặc biệt. BCH Đoàn Khoa tin chắc rằng trong thực tế vẫn sẽ còn nhiều bạn khác, gặp những vấn đề tương tự và rất cần những ý tưởng sáng tạo cụ thể đó. Vì vậy, việc tạo lập một ngân hàng ý tưởng sáng tạo để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế là rất quan trọng, giúp mọi người giải quyết được nhiều vấn đề một cách hợp lý.

BCH Đoàn Khoa mời các bạn đóng góp và hướng dẫn các bạn khác tại Chi đoàn, Chi hội đóng góp những ý tưởng sáng tạo tại địa chỉ http://2020.ytuongsangtaohcm.vn/, trong đó chú trọng vào các mảng như:

  • Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kĩ thuật.

  • Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn - Hội.

  • Các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học tập, công tác.

  • Các đề xuất hỗ trợ người học, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn Đoàn viên, Hội viên, sinh viên Khoa Tiếng Anh để xây dựng ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Thành phố, góp phần đóng góp vào hệ tri thức số hóa của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Trân trọng cảm ơn./.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page