top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

DS dự kiến (lần 2) SV K44 đến K41 bị buộc thôi học Học kì 1 năm học 2022-2023.

Thực hiện Kế hoạch năm học, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông boá danh sách sinh viên bị buộc thôi học từ khóa 41 đến khóa 44 học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (dự kiến lần 2) .

Trong trường hợp sinh viên có phản hồi về danh sách trên, sinh viên vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử hopthusinhvien@hcmue.edu.vn trước ngày 14/4/2023 (Thứ Sáu) để được giải đáp.

Sau thời gian trên, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng ban hành quyết định chính thức về danh sách sinh viên khóa 44 đến khóa 41 bị buộc thôi học học kỳ 1 năm học 2022-2023, mọi khiếu nại sau đó sẽ không được giải quyết.

DSSV-BTH-DK2-KHOA Tiếng Anh-K41 K44
.xlsx
Download XLSX • 16KB

774 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page