top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

DSSV K42 Ngôn ngữ Anh không đủ điều kiện tham gia học phần Thực tập Nghề nghiệp

Văn phòng khoa gửi các bạn DSSV K42 Ngôn ngữ Anh không đủ điều kiện tham gia học phần Thực tập Nghề nghiệp học kỳ 2 NH 2019-2020. Các bạn xem danh sách tại đây.

Các bạn SV có thắc mắc vui lòng liên hệ cô Yến.

Hạn chót: thứ 5, 24/10/2019.

Sau thời hạn trên khoa sẽ lập danh sách chính thức và không giải quyết những vấn đề phát sinh.

Thân ái./.

309 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page