top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

K43 Biên phiên dịch Thực tập Nghề nghiệp 1

Updated: Oct 25, 2019

Chào các bạn,

Do cô nhầm giữa môn Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên và Thực tập 1. Học kỳ này SV ngành BPD khổng có học phần Thực tập 1.

Thân ái./.


191 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page