top of page
  • Nguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

K43 Biên phiên dịch Thực tập Nghề nghiệp 1

Updated: Oct 25, 2019

Chào các bạn,

Do cô nhầm giữa môn Rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên và Thực tập 1. Học kỳ này SV ngành BPD khổng có học phần Thực tập 1.

Thân ái./.


191 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn, Văn phòng khoa gửi các bạn 1 số thông tin liên quan như sau: Danh sách lớp thực tập chia theo lớp (các file đính kèm). Đường link nộp giấy giới thiệu: https://forms.gle/RXr1cR89n4EFpcjU6

bottom of page