top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

DSSV K48-K46 bị CBHT&BTH HK2 năm học 2022-2023, Chính thức


Các danh sách chính thức được đính kèm tại: https://drive.google.com/drive/folders/1wV9lIPOtx4tmJFy-1YjwtnM_6Xef9I29

Thông tin này đã được gửi qua email cá nhân do Trường cung cấp và số điện thoại cá nhân cho từng sinh viên có tên trong danh sách. Ngoài ra, sinh viên có thể truy cập vào trang http://ctsv.hcmue.edu.vn/ và nhấp vào ô “Tra cứu Học bổng khuyến khích học tập, Cảnh báo học tập/Buộc thôi học và Nghị định 116/NĐ-CP” để tra cứu thông tin chi tiết.


Thân ái.

237 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page