top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

DSSV nhận thưởng tỷ lệ % học bổng KKHT HK2 NH 2019-2020

Văn phòng khoa gửi đến các bạn DSSV nhận thưởng tỷ lệ % học bổng KKHT HK2 NH 2019-2020.

Thân ái./.96 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Thực hiện Kế hoạch số 460/KH-ĐHSP ngày 18/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp HCMUE" năm

bottom of page